Amber Jones

医疗科学虚拟演播室背景

整体呈现蓝色调的虚拟演播室背景设计,搭配光带、直立式的背景海报,更能彰显科技感的气氛。此虚拟演播室背景适合用于医疗、科普节目、科技议题简报或其他相关主题的应用。


支持的格式:


1. TVS-1000A/1200A Free Formats (6 angels only)


2. TVS -1000A/1200A- 2880x1620


3. HD 1 - 1280x720(.png)


4. HD 2 - 1920x1080(.png)


5. UHD - 4096x2160(.png)


6. PSD - 4096x2160(.psd)


7. MAYA (.mel) Render by V-Ray


此虚拟背景可以选择14种不同的角度


有关TVS-1000A和TVS-1200A虚拟演播室系统的更多信息,请访问:datavideo洋铭TVS系列虚拟演播室