Amber Jones

【虚拟演播室背景】紫色艺术舞台

自带螺旋楼梯的紫色舞台,星形装饰和色彩缤纷的玻璃建筑创造了迷人的虚拟夜景。可以用作娱乐类型的虚拟演播室节目制作。


支持的格式:


1. TVS-1000A/1200A Free Formats (6 angels only)


2. TVS -1000A/1200A- 2880x1620


3. HD 1 - 1280x720(.png)


4. HD 2 - 1920x1080(.png)


5. UHD - 4096x2160(.png)


6. PSD - 4096x2160(.psd)


7. 3Ds Max (.max) Render by V-Ray.


此虚拟背景可以选择14种不同的角度


有关TVS-1000A和TVS-1200A虚拟演播室系统的更多信息,请访问:datavideo洋铭TVS系列虚拟演播室